Τέντες Τύπου Κασέτα

Τέντες τύπου "Κασέτα" 

 

Συστήματα σκίασης με βραχίονες, το οποίο κλείνει ερμητικά προστατεύοντας το ύφασμα, διατηρώντας το καθαρό και δίνοντάς του μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οι βάσεις στήριξης είναι μεταβαλλόμενες για τοίχο ή οροφή. Η κίνηση του συστήματος γίνεται χειροκίνητα ή ηλεκτρικά.